Què vol dir que una Ampa o Afa té activitat econòmica?

S’entén qualsevol activitat o servei pel qual l’Ampa o Afa fa un cobrament o pagament ja sigui per la gestió del menjador escolar i les activitats extraescolars mitjançant una empresa de serveis o amb contractació directa del personal.
Les quotes de soci no estan definides con activitat o servei, i per tant, no són considerades com a activitat econòmica.
Atenció: Si l’empresa d’activitats o menjador és la que fa el cobrament del rebut directament als pares i no ho fa en nom de l’AMPA o AFA, aquesta no té activitat econòmica i no ha de declarar res.

És el mateix presentar impostos que estar obligat a tributar?

No és el mateix:
-presentar un impost vol dir omplir el model d’Hisenda independentment de si ens pertoca pagar o no.
-tributar per un impost vol dir pagar l’import corresponent al model d’aquest impost.

Totes les Ampa i Afa han de presentar impostos?

L’AMPA ha de tenir en compte algunes gestions i procediments en la seva declaració.
Totes les Ampa i Afa han d’omplir el model censal 036 fent constar el representant de l’Ampa o Afa per obtenir un NIF.
Si a més tenen activitat econòmica s’han de donar d’alta del IAE mitjançant el mateix model censal 036.
També estaran obligades a presentar el model 347 en el cas que rebin una subvenció, ajut o hagin fet pagament a un tercer o proveïdor per un import superior a 3005,06 eur. en un any i per cadascun d’ells. Es tracta només d’una declaració informativa de les operacions que en cap cas suposa un pagament.
(veure més endavant en funció de la tipologia d’Ampa o Afa si cal presentar també Impost de Societats, IVA, IRPF i presentar llibres comptables al Registre d’Associacions).

Quan les Ampa o Afa han de liquidar IVA?

Des de l’1 de gener de 2015 les activitats exemptes de liquidar IVA per a totes les Ampa o Afa són:

-Menjador escolar per a tots els nens i joves menors de 25 anys.

-Activitats extraescolars.

-Activitats esportives.

La resta d’activitats sí han de liquidar IVA. Posem per exemple:

-Llibres de text.

-Venda de xandalls.

-Material escolar.

L’Ampa o Afa que gestiona el menjador escolar o fa activitats extraescolars o esportives ha de fer Impost de Societats?

Aquestes activitats són considerades com a rendes no exemptes a l’hora de complir els requisits per el qual es demana la presentació d’aquest impost. És per això que cal tenir-ho en compte per a saber si l’Ampa o Afa compleix els tres requisits per tenir l’exempció de l’impost.

Si no és així, recordant que calen els tres requisits i no només un d’ells, haurà de fer l’Impost de Societats.

Els tres supòsits són:

-que tinguin ingressos que no superin els 75.000 euros anuals.

-que tinguin ingressos de menys de 2000 € anuals de rendes no exemptes.

-que totes les seves rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció (bàsicament interessos bancaris i lloguers).

Si un dels 3 casos no es compleix hauran de fer Impost de Societats. .

És per això que en la majoria dels casos les Ampa o Afa amb gestió de menjador o extraescolars estan obligades a la presentació d’aquest impost.

En la presentació de l’Impost han d’incloure tant les rendes no exemptes com les exemptes.

Que són rendes exemptes per al còmput a l'hora de presentar l’Impost de Societats i que són rendes exemptes a l'hora de tributar IVA.

Cal no confondre rendes exemptes per a cadascun dels models a presentar.

A l’hora de la presentació de l’Impost de Societats computa com a renda exempta les quotes de socis, les subvencions i les donacions.

En la presentació de l’Impost de Societats computa com a renda no exempta els ingressos pel pagament de la quota del menjador, activitats extraescolars i activitats esportives que superen els 2000 eur anuals.

És per això, que en la majoria dels casos les AMPA amb gestió de menjador o extraescolars estan obligades a la presentació d’aquest impost.

En canvi, a partir del 1 de gener de 2015 els ingressos pel pagament de la quota del menjador, les activitats extraescolars i les activitats esportives estan exemptes de fer liquidació d’IVA.

Quines Ampa o Afa estan obligades a presentar l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)?

Les Ampa i Afa que han de fer pagaments a professionals o tenen contractat personal directament han de liquidar la retenció de l’IRPF corresponent.

Quan les Ampa i Afa contractin personal els han de retenir un percentatge de la seva retribució en concepte de retenció d’IRPF. El percentatge és variable i es calcula en funció de l’import percebut i la situació personal de cada treballador.

Quan es contracten professionals autònoms com pot ser, per exemple, un ponent per a una xerrada, la seva factura ja vindrà amb la retenció d’IRPF que li pertoca.

En ambdues situacions serà necessari presentar els models d’IRPF corresponents.

ampafiscalitat utilitza cookies. Si continueu navegant pel web, entendrem que accepteu la nostra política de cookies.. Cliqueu a l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies