Serveis Laborals de les Ampa i Afa:

45€/mes

Detalls:
. Quota mensual addicional per treballador: 10 euros.

. Assessorament general personalitzat i realitzat per un professional especialista en dret laboral, sobre contractació, matèria salarial i contingències habituals durant el desenvolupament de la relació laboral.Orientació sobre les millors opcions de bonificació aplicables a la contractació.

. Confecció mensual de rebuts de nòmina. Incorporació de les variables i incidències informades per l’Ampa o Afa. Càlcul d’embargaments salarials i la seva aplicació en nòmina. En les extincions de la relació laboral, elaboració dels documents de liquidació i quitances, així com dels preavisos pertinents. Confecció dels certificats d’empresa oficials de la OTG i INSS a les extincions contractuals.

. Confecció de documents de cotització (TC’s): Preparació mensual del rebut de liquidació de cotitzacions i de la relació nominal de treballadors (TC’s), així com la seva informació i presentació a la TGSS a través del sistema RED (registre electrònic).

. Domiciliació pagament TC’s: Possibilitat de domiciliar mensualment el pagament del rebut de liquidació de cotitzacions.

. Comunicació a SS conceptes retributius (CRA): Comunicació mensual dels conceptes retributius abonats de cada treballador (CRA) a la TGSS a través del sistema RED (registre electrònic).

. Retencions IRPF: Enviament de les preceptives fulles d’informació de la situació familiar dels treballadors pel càlcul de la retenció d’IRPF a l’inici de la relació laboral i per cada exercici fiscal. Revisions periòdiques del percentatge d’IRPF aplicable als treballadors.

. Assessorament conveni col·lectiu: Consultes sobre interpretació i aplicació del conveni col·lectiu aplicable a l’activitat desenvolupada per les Ampa o Afa.

. Els moviments de la plantilla, com altes, baixes, variacions, subrogacions o pròrrogues dels contractes, no es troben inclosos a la quota, sinó que es facturen només en el supòsit de que es produeixin.

. Qualsevol altre qüestió o tràmit no indicat expressament en aquest llistat serà facturat en relació al grau de complexitat de l’assumpte i al temps invertit.

 

ampafiscalitat utilitza cookies. Si continueu navegant pel web, entendrem que accepteu la nostra política de cookies.. Cliqueu a l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies