Ampa o Afa sense activitat econòmica:

Ampa i Afa amb ingressos no superiors a 75.000 eur. anuals en quotes de socis i/o subvencions o donatius.

45€/mes

Detalls:
. IVA no inclòs.

. Portar un llibre de comptes amb els ingressos de les quotes, subvencions i les despeses (sobres, fotocòpies…)

. Presentació via telemàtica del Model 347 d’Hisenda en el cas que algun proveïdor us hagi facturat més de 3005,06 eur. a l’any.

. Presentació via telemàtica del Model 347 d’Hisenda en el cas que hagueu rebut subvencions o ajuts otorgats o rebuts superiors a 3005,06 eur. a l’any.

. Presentació telemàtica del Model 111 d’Hisenda, que es presenta trimestralment de l’1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener si derivat de les vostres despeses teniu factures de professionals i/o autònoms amb la retenció d’IRPF corresponent.

. Presentació telemàtica del Model 190 d’Hisenda que es presenta el mes de gener i és un resum anual derivat de les vostres despeses si teniu factures de professionals i/o autònoms amb la retenció d’IRPF corresponent.

. Elaboració de la memòria anual que inclou el compte de resultats i l’ informe de la Junta per a la presentació dels comptes a l’Assamblea Ordinària Anual.

. Inclou requeriments d’Hisenda.

Ampa o Afa amb activitat econòmica:

Gestió del menjador escolar i/o les activitats extraescolars. No fa venda de llibres de text, xandalls i/o material escolar.

75€/mes

Detalls:
. IVA no inclòs.

. Portar un llibre de comptes amb els ingressos i les despeses separades entre les rendes exemptes i no exemptes de l’Impost de Societats. Segons el llibre tercer del Codi Civil ha de ser un llibre diari, és a dir, portar una comptabilitat oficial.

. Presentació telemàtica de l’Impost de Societats omplint el Model 200 als sis mesos i 25 dies del tancament de l’exercici comptable.

. Presentació via telemàtica del Model 347 d’Hisenda en el cas que algun proveïdor us hagi facturat més de 3005,06 eur. a l’any.

. Presentació via telemàtica del Model 347 d’Hisenda en el cas que hagueu rebut subvencions o ajuts otorgats o rebuts superiors a 3005,06 eur. a l’any.

. Presentació telemàtica del Model 111 d’Hisenda, que es presenta trimestralment de l’1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener si derivat de les vostres despeses teniu factures de professionals i/o autònoms amb la retenció d’IRPF corresponent.

. Presentació telemàtica del Model 190 d’Hisenda que es presenta el mes de gener i és un resum anual derivat de les vostres despeses si teniu factures de professionals i/o autònoms amb la retenció d’IRPF corresponent.

. Elaboració de la memòria anual que inclou el compte de resultats i l’ informe de la Junta per a la presentació dels comptes a l’Assamblea Ordinària Anual.

. Elaboració i presentació al Registre d’Associacions del Ministeri de Justícia de la Generalitat dels comptes anuals que inclou el compte de pèrdues i guanys, balanç i memòria de l’exercici, (taxes del Registre no incloses).

. Inclou requeriments d’Hisenda.

Ampa o Afa amb act. econòmica i venda:

Gestió del menjador escolar i/o activitats extraescolars i venda de llibres de text, xandalls i/o material escolar.

95€/mes

Detalls:
. IVA no inclòs.

. Portar un llibre de comptes amb els ingressos i les despeses separades entre les rendes exemptes i no exemptes de l’Impost de Societats. Segons el llibre tercer del Codi Civil ha de ser un llibre diari, és a dir, portar una comptabilitat oficial.

. Presentació telemàtica trimestral del Model 303 de la liquidació de l’IVA procedent de la venda de llibres de text, xandalls i/o material escolar.

. Presentació telemàtica anual del Model 390 d’Hisenda.

. Presentació telemàtica de l’Impost de Societats omplint el Model 200 als sis mesos i 25 dies del tancament de l’exercici comptable.

. Presentació via telemàtica del Model 347 d’Hisenda en el cas que algun proveïdor us hagi facturat més de 3005,06 eur. a l’any.

. Presentació via telemàtica del Model 347 d’Hisenda en el cas que hagueu rebut subvencions o ajuts otorgats o rebuts superiors a 3005,06 eur. a l’any.

. Presentació telemàtica del Model 111 d’Hisenda, que es presenta trimestralment de l’1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener si derivat de les vostres despeses teniu factures de professionals i/o autònoms amb la retenció d’IRPF corresponent.

. Presentació telemàtica del Model 190 d’Hisenda que es presenta el mes de gener i és un resum anual derivat de les vostres despeses si teniu factures de professionals i/o autònoms amb la retenció d’IRPF corresponent.

. Elaboració de la memòria anual que inclou el compte de resultats i l’informe de la Junta per a la presentació dels comptes a l’Assamblea Ordinària Anual.

. Elaboració i presentació al Registre d’Associacions del Ministeri de Justícia de la Generalitat dels comptes anuals que inclou el compte de pèrdues i guanys, balanç i memòria de l’exercici,(taxes del Registre no incloses).

. Inclou requeriments d’Hisenda.

ampafiscalitat utilitza cookies. Si continueu navegant pel web, entendrem que accepteu la nostra política de cookies.. Cliqueu a l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies